Životní příběh Otty Horského

Česká televize nedávno uvedla v rámci cyklu Babylon nový dokument zachycující úžasný a inspirující životní příběh Otty Horského, světově proslulého inženýrského geologa, peruanisty, cestovatele, spisovatele, ale i nositele řádu Peruánské republiky s titulem Comendador. Otto, dlouholetý člen Klubu H+Z, nedávno oslavil v dokonalé duševní svěžesti 85 té narozeniny. Je excelentní vyprávěč, jehož příběhy vždy pobaví, poučí i dojmou.

 

Pokud jste uvedený dokument neviděli, tak se můžete nyní podívat zde

 

Autor a režisér tohoto dokumentu Tomáš Kubák mě, Otto Horského, požádal o krátké hodnocení  medailonu z mého pohledu, což jsem s radostí učinil:

 Tomáš mě v něm představil nejen jako ve světě uznávaného odborníka v inženýrské geologii, cestovatele, spisovatele, diplomata a peruanistu, ale i jako člověka. Dal mi prostor a čas, abych byl osobní, abych mohl přidat a hovořit i o zajímavých detailech z mého pracovního, ale i soukromého života. Prostě, abych byl byl přirozený a autentický. Tomáš nijak nezasahoval do mého vyprávění, nepřerušoval ho, prostě mě požádal, ať vyprávím a vlastně jsem ani nevěděl, že již filmuje a nechává mi absolutní volnost k projevení mé vlastní osobnosti. Maně jsem si vzpomněl na filmování s některými jinými autory filmových dokumentů, kteří mi radili, ať se při natáčení dívám do kamery. Tato rada odváděla moji pozornost a choval jsem se zamyšleně a působil nepřirozeně. S Tomášem Kubákem jsem se nemusel dívat do kamery a ani jsem nevěděl, že mě filmuje. Tak jsem prostě vyprávěl, protože vyprávím rád a mám o čem, je to pro mě droga, vracím se tím ke všemu, co jsem kdy prožil a nic si nevymýšlím. Jsem přirozený a autentický. Nebylo třeba mě někam vést, něco po mě chtít, zasahovat do natáčení otázkami. Kromě jednoho, zajímavého nápadu, uvést medailonek španělsky. To se posléze ukázalo jako přínos do oživení dokumentu, neboť hned na počátku bylo jasné, že medailonek se bude týkat hlavně mé práce a pobytu ve španělsky mluvících zemích a moji zahraniční spolupracovníci a přátelé projevili po odvysílání pořadu zájem o jeho zaslání.

   Uplynuly tři týdny od premiérového uvedení medailonku, což mi snad dovoluje vyjádřit se k dosavadním ohlasům. Některé byly a jsou písemně vyjádřeny, většina ohlasů byla však osobní nebo telefonická. Hodnocení je všeobecně kladné, jen s jednou kritickou poznámkou, zejména od těch, kteří znají moji profesionální a osobní životní cestu. Těm se medailonek zdál moc krátký, neboť bylo dle nich opomenuto moje osmileté působení na Kubě, čtyřleté ve Španělsku a v dalších zemích, vždy v důležité, zodpovědné a velmi exponované funkci, která někdy přinášela s sebou i komplikované a nebezpečné situace.

   Ale cožpak to vše by bylo možno dát do krátkého půlhodinového vzpomínkového medailonu? Autor snímku, režisér Tomáš Kubák, to pochopil a zaměřil se při zpracování asi desetihodinového filmového záznamu na moje aktivity v Peru, které byly v mé profesní i soukromé cestě životem ty rozhodující. Moc si toho vážím, jak umně dokázal z natočeného záznamu extrahovat to zásadní, aniž by přeskakoval do jiných oblastí a jak citlivě upozornil, že v Peru při výkonu diplomatické funkce a vedoucího technické kanceláře zemřela na nemoc moje manželka Olga Horská. Tento dokument jí tak vlastně dal posmrtný vzpomínkový hold, i když jsme s tím dopředu nepočítali. Jen musím vzpomenout, že v mém televizním vystoupení po návratu z Peru v roce 1976, v hodinovém dokumentu Ostravské televize, „Peruánské postřehy“, ke kterému jsem napsal scénář, manželka Olga v pořadu vystupovala a bohužel byl vysílán až po její smrti.

   Co říci na závěr? Režisér dokumentu Tomáš Kubák se zhostil natočení a zpracování dokumentu na jedničku. Umně dokázal proložit moje vyprávění fotografiemi a pohledy na zajímavé artefakty z cest a z pobytu v zahraničí. Rovněž je uvedena fotografie vysokého státního peruánského vyznamenání, které jsem obdržel za svoji dlouholetou spolupráci s Peru v roce 2019. Osobně hodnotím tento dokument nejvyšším stupněm kvality a vyslovuji obrovské uznání a poděkování. Poděkování z mé strany patří i dramaturgyni pořadu Martě Růžičkové a jejím spolupracovníkům z Ostravské televize z pořadu Babylon, kteří dali medailonu konečnou vysoce kvalitní podobu.

Hodnocení zpracoval: Ing. Otto Horský, CSc

Otto Horský ukazuje obraz zemí, v nichž jako expert dlouhodobě působil. Zleva: Peru (2), Španělsko (4), Česko (X), Kuba (8), Kurdistán (2). Dole vlevo hromada knih, které napsal a byly v papírové i jako e-knihy vydány. Kráčející Otto sděluje: Již jsem toho za ta léta napsal dost. Kapsy už jsou prázdné… Dole pod ním je uvedeno, že je členem Klubu H+Z s číslem 36. V závorce je uveden počet roků působení v zahraničí.
Autor obrazu: Ing. Jan Fousek.

Foto z natáčení: