O funkci rektora Univerzity Palackého se ucházejí tři kandidáti

Tomáš Chalupa, Velena Mazochová, Žurnál Univerzity Palackého on-line
14. září vypršela lhůta, do které se měli navržení kandidáti vyjádřit, zda přijímají kandidaturu na funkci rektora UP. Z původně devíti navržených kandidátů vyjádřili svůj souhlas tři: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., současný rektor UP, prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan Filozofické fakulty UP (a člen Klubu H+Z) a prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc., vedoucí Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty UP a Akademie věd ČR. Více zde.