Zlatá medaile pro člena Klubu H+Z Otto Horského

Náš kolega, dlouholetý člen Klubu H+Z, Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn zlatou medailí akademika Quido Záruby Ing. Otto Horský, CSc, dlouholetý člen Klubu H+Z, byl oceněn zlatou medailí akademika Quido Záruby (AQZ) za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí.

Celý článek zde.