Prosiměřice

Včera jsme se setkali „na obvyklém místě“, abychom si připomenuli významné zikmundologické datum, sice jen dva, třetí z mužského vedení byl churav.

Tím narušil náš plán projednat výpravu do Zlína 29. 5. Operativně jsme jej kontaktovali ležícího a on účast přislíbil, takže ANO, nenastanou-li mimořádné okolnosti, pak v počtu 5 ks dorazíme. Velmi se těšíme na členy Kubu H+Z, na Vás osobně i na p. Vaňourka. Skvělá perspektiva. Děkujeme i touto cestou za milé a významné pozvání.

Přikládám také kopie tisku z regionu, kde jsme datum 22. 4. všem přátelům p. Zikmunda připomněli.

S pozdravy a přáním krásného (sic) jara

JP

za KC H+Z Globe Prosiměřice