XXV. výroční členské schůze KLUBU H+Z

PhDr. Karel Pavlištík, část zápisu ze dne konání 27. 1. 2012

Přijetí nových členů Klubu H+Z Předseda informoval o nových přihláškách za členy Klubu H+Z v celkovém počtu 7 (Dušan Bačo, Karel Devátý, Mgr. Ivo Máčel, Aleš Vašíček, Ing. Mgr. Jan Žižka, Eva Žižková a Ing. Petr Malinský). Předloženy ke schválení členské schůzi boudou ty návrhy s osobní účastí, tj. celkem 5 a představil pana Karla Devátého, pana Ivo Máčela, pana Petra Malinského a paní Evu a pana Jana Žižkovi.

Číst více