Výroční zpráva Klubu H+Z za rok 2010

Karel Pavlištík, předseda Klubu H+Z
Dovolte mi, abych podal zprávu o činnosti za uplynulý rok 2010 s obvyklým předpokladem, že vás bude inspirovat ke kritické i k pozitivní reflexi, zejména k velmi žádoucím konkrétním námětům pro naši činnost na příští rok. Jako každý rok připomínám i letos, že se naše činnost rozvíjí v nejužším kontaktu s činností Archivu H+Z a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jehož vedení i pracovníkům chci za tuto spolupráci poděkovat. Oficiální i osobní poděkování patří dr. Ivanu Plánkovi, který odešel do důchodu v polovině loňského roku, který stál u zrodu Klubu a přispěl k vytváření efektivní spolupráce Klubu a Muzea, jehož je součástí.
Číst více