Poděkování výboru Klubu H+Z odstupujícímu členovi Jiřímu Novotnému

PhDr. Karel Pavlištík, předseda Klubu H+Z
Výbor Klubu H+Z děkuje svému odstupujícímu členovi Jiřímu Novotnému za dlouholetou práci při organizaci činnosti klubu. Poděkování patří zejména za jeho člověčenství s nímž výrazně přispěl k ukotvení filozofie Klubu H+Z a budování sociální sítě, která ke členství v Klubu H+Z přivedla zajímavé, tvořivé a inspirativní osobnosti.

Číst více

Mezi Čechy žijí hrdinové

1. 4. 2010, Petr Horký, Petr.horky@piranhafilm.cz; www.piranhafilm.cz
Vážená redakce Reflexu,
dovoluji si reagovat na Váš rozhovor s Miroslavem Zikmundem.
Konečně! Chci poděkovat za Vaše články „Brežněv nás zval na daču“ a „Zpráva č.4 ruskýma očima“. Už jsem měl možnost (naštěstí ojediněle) v některých článcích a diskusích v různých médiích číst názory, že Zikmund a Hanzelka se zaprodali komunistické moci, byli výkladní skříní komunismu a podobné nesmysly. Pomíjím stranou relevanci těchto autorů, kteří svá stanoviska mnohdy opírají o pokroucenou historii či o své domněnky bez ohledu na realitu. V horších případech jsem se nemohl ubránit smutnému pocitu, že autor takové kritiky svou „celoživotní pílí a odříkáním“ dosáhl toho, že „může“ veřejně kritizovat někoho, kdo něco skutečně vytvořil. Nicméně to je záležitostí svědomí každého takového autora a nechci a ani mi nepřísluší to dál soudit.

Číst více