Vzpomínáme na PhDr. Karla Pavlištíka

Dne 7.prosínce 2022 uplynou čtyři roky od odchodu zakladatele a dlouholetého předsedy Klubu H+Z pana PhDr. Karla Pavlištíka,CSc. Právě jeho zásluhou předali inženýři Hanzelka a Zikmund svůj osobní a cestovní archiv Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Díky jeho iniciativě a píli byl archiv zpracován a zpřístupněn veřejnosti formou publikací, výstav a stálé expozice “ S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“. Čest jeho památce. Děkujeme a nezapomínáme.

Klub H+Z