Váhala partner

Příběh společnosti

Příběh společnosti Váhala se začal psát v roce 1927, kdy její zakladatel Robert Váhala sbíral první řeznické zkušenosti. Do tajů výroby uzenin se nejprve dostal jako tovaryš v Novém Jičíně a následně svoji praxi rozšířil ve známé pražské řeznické firmě Hulata.

Nenaučil se zde však pouze řeznickému řemeslu, ale také zřízení a vedení obchodu. Tyto cenné zkušenoti následně zúročil při založení své vlastní firmy v roce 1933. Tehdy byl téměř celý svět paralyzován velkou hospodářskou krizí, což s sebou nepřinášelo dobré výchozí podmínky pro založení nového obchodu. Tato pesimistická nálada ale pana Roberta Váhalu nezachvátila a touha založit si vlastní firmu u něj zvítězila. V pronajatých výrobních a prodejních prostorách sklidil první úspěchy. Jeho malá firma začala prosperovat a získávala si stále nové a nové zákazníky. Takový úspěch však znamenal navýšení objemu výroby a modernizaci výrobních prostor. A proto se tedy Robert Váhala v roce 1938 pustil do výstavby nového rodinného domu s malou dílnou. Současně s výrobou uzenin a provozování řeznictví se Robert Váhala začal věnovat také produkci konzervovaných výrobků. Obzvláště se zaměřil na paštiky a hotová jídla určená k přímé spotřebě. Avšak tato náročnější výroba byla opět podmíněna zvětšením výrobních prostor. Proto Robert Váhala rozšířil své podnikatelské zázemí a v roce 1946 vystavěl hned za svým domem novou konzervárnu. Sám však v této době ještě netušil, že přesně v polovině 20. století bude všemu jinak a jeho léty budované podnikání mu bude státem znárodněno. Na dlouhých 41 let nastal v jeho životě zásadní zlom – výroba uzenářských produktů v rodinné firmě ŘEZNICTVÍ ROBERT VÁHALA skončila.

Tím však příběh historie rodinné firmy naštěstí definitivně neskončil. V roce 1991, kdy byly navráceny znárodněné budovy a firmy svým původním majitelům se stalo něco, v co už nikdo z Váhalovy rodiny nedoufal. Po dlouhých letech státního odpírání vlastnictví bylo panu Robertu Váhalovi navráceno to, co dlouhé roky budoval. Výroba byla obnovena a pan Váhala do ní zapojil i své potomky. Společně založili novou rodinnou firmu VÁHALA a spol. s r.o., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků. Léta beznaděje a temného období vystřídala dlouhá léta obnovení výroby, přání a očekávání splněných snů. Tak, jak byly v roce 1933 položeny velmi dobré základy společnosti, tak v roce 1991 situaci nejlépe uchopili pánové Vlastislav a Robert Váhalovi. Originalita jednotlivých výrobků, obzvláště pak šunky, ale také kvalita a poctivá chuť zajišťují stále větší nárůst výroby. To si vyžádalo rozšíření výrobních prostor a modernizaci výroby. Z toho důvodu byl vystavěn nový výrobní závod v Hustopečích nad Bečvou, ve kterém byla pouhý rok po položení základního kamene zahájena výroba. Od června roku 1998 se tím otevřely možnosti expandovat na nové trhy, především do Německa, Rakouska, Itálie a Maďarska. Za dlouhou dobu svého působení získala firma VÁHALA a spol. s r.o. na trhu své pevné místo. Denní produkce masných výrobků je dvacet pět tun a více, v obdobích, jako jsou Velikonoce či Vánoce, dosahuje denní produkce padesáti tun.

Stále ctíme slova zakladatele firmy pana Roberta Váhaly seniora, který vždy přísně dbal na držení vysoké úrovně kvality. Naše výrobky jsou z masa a koření, zásadně do nich nepřidáváme žádné náhražky masa jako je mouka, soja nebo separáty, snižujeme obsah „E“ na nejnižší možné minimum. Naprostá většina výrobků je vhodná pro bezlepkovou dietu, mohou je proto bez obav konzumovat osoby nemocné celiakií. Na základě ohlasů našich zákazníků víme, jak kvalitu vnímají, jak moc jim na ní záleží a jsme ujištěni, že v držení vysoké úrovně kvality našich produktů má smysl pokračovat.