Přečtěte si i vyznání PHDr. Karla Pavlištíka

Na první pohled se může zdát, že v koloběhu života jedince, a tím spíše i společenského vývoje, je dvacetiletý časový úsek zanedbatelnou záležitostí.

Běh lidských i společenských osudů však ukazují, že tomu tak není, že se za období mnohem kratší mohou stát věci v obou směrech šťastné i tragické.
Zrod Klubu H+Z Zlín před dvaceti lety řadím do té první kategorie a všechno, co se od roku 1998 doroku 2017 v této instituci odehrálo, považuji za hodna zaznamenání a uchování.

 

Více zde.