Návštěva leprosária na Kubě

V roce 2012 se zúčastnili členové klubu H+Z, Otto Horský a Hana Zelenková bilaterálních
jednání o spolupráci mezi Španělskem a Kubou v oblasti medicíny.

Využili této příležitosti a v doprovodu předních kubánských odborníků navštívili leprosárium, v němž jsou dlouhodobě
umístěni a léčeni pacienti s leprou, u nás nazývanou malomocenstvím.

Více zde.