Cyklus přednášek k 70. výročí startu první cesty a 58 let od startu druhé cesty Ing. Miroslava Zikmunda a Ing. Jiřího Hanzelky na cestu kolem světa

Besedy ve Zlíně v budově 14. bývalého továrního areálu Baťa-Svit, v edukační místnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 5. NP, vstupné plné 30 Kč, snížené 20 Kč. Přednáší a ukázky vybral RNDr. Petr Novotný. K 70. výročí startu první cesty Ing. Miroslava Zikmunda a Ing. Jiřího Hanzelky budeme sledovat 20. dubna 2017 v 17 hodin – první polovinu jejich trasy, a to cestu Afrikou. Vyprávění bude doplněno jak projekcí fotografií, tak promítáním filmů, jež cestovatelé pořídili. A tak krom jiného budeme svědky zrození sopky, či zavítáme mezi trpaslíky v rovníkové Africe. 27. dubna 2017 v 17 hodin – druhou polovinu jejich trasy a to cestu Americkým kontinentem. Vyprávění bude doplněno jak projekcí fotografií, tak promítáním filmů, jež cestovatelé pořídili na své cestě. A tak krom jiného navštívíme ostrovy s miliony ptáků, či zavítáme mezi lovce lebek. V letošním roce uběhne 58 let od startu druhé cesty Ing. Miroslava Zikmunda a Ing. Jiřího Hanzelky 11. května 2017 v 17:00 hodin – v přednášce projedeme s výpravou Asii a bývalý Sovětský svaz. Přednáška bude doplněna projekcí fotografií a televizních dokumentárních filmů, jež pořídila výprava na své cestě Cejlonem, Indonésii, Japonskem a bývalým Sovětským svazem a jež nebyly v televizi vysílány. 18. května 2017 v 17:00 hodin – v přednášce si připomeneme pobyt výpravy v indickém státě Kašmír, který výprava navštívila v roce 1959 a ukázky z filmu Je-li kde na světě ráj, jediného celovečerního barevného cinemaskopického filmu, který výprava natočila při svém pobytu v Kašmíru a jež měl celosvětovou premiéru v roce 1960 v Kolombu na Cejlonu, dnešní Srí Lance.