XXV. výroční členské schůze KLUBU H+Z

PhDr. Karel Pavlištík, část zápisu ze dne konání 27. 1. 2012

Přijetí nových členů Klubu H+Z Předseda informoval o nových přihláškách za členy Klubu H+Z v celkovém počtu 7 (Dušan Bačo, Karel Devátý, Mgr. Ivo Máčel, Aleš Vašíček, Ing. Mgr. Jan Žižka, Eva Žižková a Ing. Petr Malinský). Předloženy ke schválení členské schůzi boudou ty návrhy s osobní účastí, tj. celkem 5 a představil pana Karla Devátého, pana Ivo Máčela, pana Petra Malinského a paní Evu a pana Jana Žižkovi. Další 2 návrhy (pan Bača a Vašíček) budou projednány za jejich účasti na dalším zasedání členské schůze. Předseda klubu informoval, že před projednáním tohoto bodu má sdružení celkem 59 členů. Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy či náměty vůči přijímaným členům sdružení. Po projednání tohoto bodu předseda klubu konstatoval, že nyní má klub celkem 64 členů a s novými členy je na výroční schůzi přítomno 49 členů klubu s právem hlasovat. Předseda přečetl výroční zprávu o činnosti Klubu H+Z za rok 2011. Sdělil, že tato výroční zpráva bude přílohou k zápisu z této členské schůze a její originál bude založen se zápisem. V závěru zprávy poděkoval předseda klubu jak organizacím, které finanční podpořily Klubu H+Z tak konkrétním osobám. Předseda klubu také uvedl akce, které budou probíhat ve spolupráci Klubu H+Z a MJVM v roce 2012 a také informoval o začlenění expozice H+Z do nových prostor zrekonstruované budovy v Baťově areálu. Současná expozice bude uzavřena dne 6.2.2012 (po 17 letech) a otevřena má být v nové budově č. 14 dne 30.10.2012. V rámci diskuse informoval Mgr. Ivo Máčel o propagaci odkazu cestovatelů H+Z na Blanensku. Informoval o besedách ve školách v rámci „Akce H+Z“, která probíhá od října roku 2011. Mgr. Petr Horký poděkoval za vydání 2.sazku Legendy H+Z, která dle jeho názoru je velmi zdařila a požádal předsedu Klubu H+Z o uvedení konkrétní jmen do výroční zprávy takto: V různých rolích (autor-Ing. M. Zikmund, editor-Ing. M. Náplava, pramenný servis – PhDr. M. Preiningerová, B. Cekotová) přispěli členové Klubu k zavržení úspěšného projektu vydáním druhého svazku knižného souboru Legenda H+Z Fenomén českého cestopisu, vydaného koncem roku nakladatelstvím JOTA. Předseda souhlasil a bude do výroční zprávy doplněno. PhDr. Antonín Sobek, ředitel MJVM Zlín a místopředseda Klubu H+Z informoval podrobně o přípravě stěhování MJVM Zlín v roce 2011 a popsal průběh realizace stěhování v roce 2012 do tzv. 14/15 Baťova institutu. Práce byla a bude velmi náročná. Budou zde vybudovány nové expozice již pro současnou a budoucí náročnou generaci, která využívá jiné technologie komunikace a získávání informací. Přečetl číselné vyjádření ploch, které má Expozice H+Z nyní (610m2) a které bude mít v nových prostorech (1.638m2)a zázemí (4.000m2). V rámci diskuse popsala PhDr. Magdalena Preiningerová, jak bude Expozice H+Z vypadat (panely, fotografie, texty, vitríny, automobil atd.), co do ní bylo vybráno. Cílem všech je opět zrealizovat velmi kvalitní, odbornou a poutavou expozici o cestovatelích H+Z, tak aby bylo využito co nejvíce materiálu a „žila“ dalších několik desítek let. Současná výstava na MJVM Zlín existovala 17 let. V rámci diskuse se k danému tématu vyjádřil Ludvík Pavlištík, PhDr. Ivan Plánka, Mgr. Michal Nádvorník, Mgr. Ivo Máčel, Mgr. Petr Horký, PhDr. Magdalena Preiningerová, JUDr. Josef Holcman, MUDr. Marie Macalíková, Ing. Miroslav Zikmund, PhDr. Karel Pavlištík a další. Závěrem předseda požádal přítomné členy, aby po ukončení schůze uctili památku v loni zemřelého Jiřího Chaloupky, který provázel Ing. Zikmunda po Austrálii. Rovněž proběhlo rozloučení se současnou expozicí „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“. Ve svém vystoupení při rozloučení s expozicí předseda Klubu s poděkováním připomněl přínos těch, kdo ke vzniku expozice před 17. lety výrazně přispěli.