Můžeme očekávat ještě Indonésii II.

Dobromila Lebrová: Cestovatel Miroslav Zikmund oslavuje své 90. narozeniny
14. 02. 2009, Pozitivní noviny
Dnes, 14. února, oslavuje význačný český cestovatel Miroslav Zikmund své devadesáté narozeniny. Redakce Pozitivních novin se připojuje k mnohým gratulantům a ráda by panu inženýru Miroslavovi Zikmundovi popřála pevné zdraví, hodně radosti ze vzpomínek na vše pěkné, s čím se v životě setkal, a potěšení z toho, že stále přináší svými vzpomínkami a postojem k životu lidem mnoho hezkého, na co se mohou těšit.
Dovolím si nejdříve několik vzpomínek ze svého dětství, které se týkají jej i jeho celoživotního přítele, spolupracovníka a spolucestovatele – Jiřího Hanzelky. Tehdy to bylo poprvé, kdy jsem si zapamatovala jejich jména.
Krátce po vydání jejich prvního cestopisu „Afrika snů a skutečnosti“ v době, kdy jsem chodila do první nebo druhé třídy, jsem se dozvěděla od svého o rok mladšího bratrance, že mu rodiče předčítají knížku Hanzelky a Zikmunda, byl jí velmi nadšen a prohlašoval, že až on sám s bratrem, kterému tehdy byly asi tři roky, vyrostou, že zavodní Saharu a snesou Kilimandžáro. Dokonce k tomu měli už nějaké rypadlo i nákladní auto a vypracovaný postup…
Druhá vzpomínka se váže k 1. spartakiádě v r. 1955. Tam byl pro nejmenší děti text: „Jel Hanzelka se Zikmundem, jeli po Africe, karavanu potkali, z dálky se jí se svou Tatrou vyhnuli.“ …
Pokud si připomeneme životopis Miroslava Zikmunda, zcela jistě můžeme říci, že vedle dobrodružství na cestách zažil mnohá dobrodružství i v osobním životě, že prošel obdobími, která se biblicky mohou popsat dvěma slovy: „Hosana“ a „Ukřižuj!“
Celý text si přečtěte zde.