Blog

Poslední aktuality

Váhala partner

Příběh společnosti

Příběh společnosti Váhala se začal psát v roce 1927, kdy její zakladatel Robert Váhala sbíral první řeznické zkušenosti. Do tajů výroby uzenin se nejprve dostal jako tovaryš v Novém Jičíně a následně svoji praxi rozšířil ve známé pražské řeznické firmě Hulata.

Číst více

Udělění řádu Otto Horskému

Vysoké peruánské státní vyznamenání pro Otto Horského, člena Klubu H+Z.

Autor: Mgr. Ing. Jan Žižka, člen Klubu H+Z

Dne 19 září 2019 obdržel Ing. Otto Horský, CSc, člen Klubu H+Z, peruánské státní
vyznamenání, Řád „José Gregorio Paz Soldán, Za zásluhy v diplomatické službě Peru“, v
hodnosti Comendador (Komtur), jímž byl oceněn za velký přínos pro kulturní, vědeckou a
ekonomickou propagaci Peru v České republice.

Číst více

Od bipolárního k multipolárnímu světu

Slovo o knize Jana Žižky: Od bipolárního k multipolárnímu světu

Malé a velké záležitosti v hranicích České republiky a okolního světa

Ing. Otto Horský, CSc

Člen Klubu H+Z

Dne 19 července 2018 se uskutečnila pod záštitou Klubu H+Z v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně  přednáška Ing. Mgr. Jana Žižky, člena Klubu H+Z „Od bipolárního ke světu multipolárnímu – dnešní pohled na USA, Ruskou Federaci a Čínu“.

Číst více

Vysoká búda

Na výroční členské schůzi Klubu H+Z představil autor pan Josef Holcman a následně byla
prezentována i ve sdělovacích prostředcích speciální příležitostná publikace „Vysoká búda“, která
byla vydána přáteli a členy Klubu H+Z jako dárek ke 100. výročí narození ing. Miroslava Zikmunda.

Tento tisk byl vydán v limitované sérii pouhých 100 ks a to pro speciální účely. Pokud má někdo
z členů klubu i široké veřejnosti zájem o tento unikátní tisk, může si ho objednat přímo
u paní Blanky Cekotové: blanka.cekotova@muzeum-zlin.cz, v termínu do 12. dubna 2019.

Následně v návaznosti na projevený zájem, bude zajištěn dotisk publikace, která bude dodána
zájemcům na základě jejich objednávky za cenu 150,- Kč. Dotisk bude zajištěn pouze v případě, že
zájem bude minimálně v počtu cca 100 ks, aby byly pokryty výrobní náklady dotisku.

Poštovní známky

Na oslavu stých narozenin Miroslava Zikmunda začala Česká pošta od 14.2.2019 prodávat
příležitostný aršík dvou poštovních známek. Podobiznami cestovatelů uctí také Zikmundova
celoživotního přítele Jiřího Hanzelku. Autory výtvarného námětu jsou grafička Eva
Hašková a ilustrátor Jan Maget, rytinu vytvořil Václav Fajt. Aršík s nominální hodnotou 90
korun obsahuje známky s postavami cestovatelů. Na pozadí známky je schematicky
naznačena trasa výprav Hanzelky a Zikmunda v podobě české trikolory a ilustrace z
exotických míst.

Rozměr aršíku je 203 krát 153 milimetrů. Známky o rozměru 30 krát 88 milimetrů bude
možné zakoupit i jednotlivě za 45 korun.