Blog

Poslední aktuality

Udělění řádu Otto Horskému

Vysoké peruánské státní vyznamenání pro Otto Horského, člena Klubu H+Z.

Autor: Mgr. Ing. Jan Žižka, člen Klubu H+Z

Dne 19 září 2019 obdržel Ing. Otto Horský, CSc, člen Klubu H+Z, peruánské státní
vyznamenání, Řád „José Gregorio Paz Soldán, Za zásluhy v diplomatické službě Peru“, v
hodnosti Comendador (Komtur), jímž byl oceněn za velký přínos pro kulturní, vědeckou a
ekonomickou propagaci Peru v České republice.

Číst více

Od bipolárního k multipolárnímu světu

Slovo o knize Jana Žižky: Od bipolárního k multipolárnímu světu

Malé a velké záležitosti v hranicích České republiky a okolního světa

Ing. Otto Horský, CSc

Člen Klubu H+Z

Dne 19 července 2018 se uskutečnila pod záštitou Klubu H+Z v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně  přednáška Ing. Mgr. Jana Žižky, člena Klubu H+Z „Od bipolárního ke světu multipolárnímu – dnešní pohled na USA, Ruskou Federaci a Čínu“.

Číst více

Vysoká búda

Na výroční členské schůzi Klubu H+Z představil autor pan Josef Holcman a následně byla
prezentována i ve sdělovacích prostředcích speciální příležitostná publikace „Vysoká búda“, která
byla vydána přáteli a členy Klubu H+Z jako dárek ke 100. výročí narození ing. Miroslava Zikmunda.

Tento tisk byl vydán v limitované sérii pouhých 100 ks a to pro speciální účely. Pokud má někdo
z členů klubu i široké veřejnosti zájem o tento unikátní tisk, může si ho objednat přímo
u paní Blanky Cekotové: blanka.cekotova@muzeum-zlin.cz, v termínu do 12. dubna 2019.

Následně v návaznosti na projevený zájem, bude zajištěn dotisk publikace, která bude dodána
zájemcům na základě jejich objednávky za cenu 150,- Kč. Dotisk bude zajištěn pouze v případě, že
zájem bude minimálně v počtu cca 100 ks, aby byly pokryty výrobní náklady dotisku.