Zpráva o činnosti Klubu H + Z Zlín

Zpráva o činnosti Klubu H + Z Zlín – spolku pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z. s. za rok 2019

34. členská schůze – 14. 2. 2020

Zahájení a schválení programu schůze

1) Přijetí nových členů

2) Výroční zpráva o činnosti Klubu za rok 2019

3) Zpráva o hospodaření a stavu financí Klubu za rok 2019

4) Zpráva revizní komise za rok 2019

5) Plán činnosti Klubu na rok 2020

6) Stanovení výše členského příspěvku na rok 2020

Diskuse a závěr

Celou zprávu o činnosti Klubu H+Z dostali všichni členové klubu.

Přivítali jsme i oslavence, pana Ing. Miroslava Zikmunda a připili na zdraví k jeho 101. narozeninám.

V plánu činnosti na rok 2020 klademe důraz na akce k nedožitým 100. Narozeninám Ing. Jiřího Hanzelky. Noví členové Klubu (Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek) nás informovali o připravované cestě po stopách H+Z.