Zemřel vážený člen klubu H+Z Mgr. Pavel Dias

Dne 19. dubna 2021 navždy opustil naše řady další člen Klubu  H+Z – pan profesor Mgr. Pavel Dias. Členem Klubu byl od roku 1999 a jako významný český fotograf a pedagog fotografie na pražské FAMU i zlínské UTB se zasloužil o vysokou a oceňovanou úroveň fotografické soutěže „Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli“ vyhlašované Klubem, v jejíž porotě pracoval po pět ročníků. Do činnosti Klubu a Archivu H+Z se také aktivně zapojil při přípravě výstavy „Nevstupovat – vyvolávám!“, kam přispěl nejen odbornými radami, ale i zapůjčením svých osobních fotoaparátů. Jeho lidský přístup, otevřenost a ochota vyslechnout, poradit a pomoci zůstane ve vzpomínkách všech, kteří se s panem Diasem setkali pracovně či přátelsky. Čest jeho památce.

 

Fotografie s Pavlem Diasem:

 

Práce poroty fotosoutěže rok 2005 – vlevo P.Dias s M.Zikmundem a J.Fándlym

Práce poroty Fotosoutěže 2005 – vpravo  P.Dias s  M. Zikmundem a L Krčnou.