Výstava fotografií k 90. výročí zahájení diplomatických styků mezi Peru a ČR

1. 10. 2012, Blanka Kovandová, RNDr. Jan Klimeš, PhD., klimes@irsm.cas.cz, P. R. Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

U příležitosti podepsání dohody o spolupráci v polovině letošního roku mezi Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a peruánským Národním hydrologickým úřadem (Autoridad Nacional del Agua ) v Limě v rámci řešeného projektu „Hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru“ se na půdě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně uskuteční v pondělí 1. října 2012 ve 13 hodin tisková konference. Výstavu s názvem „Naši geografové v Peru“ poté otevře peruánská velvyslankyně v České republice její excelence Marita Susana Landaveri Porturas ten samý den v 15 hodin v pasáži obchodního a zábavního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Výstava potrvá do 14. října. Vystavené fotografie jsou tematicky rozděleny do čtyř celků. Tuto kolekci pak doplňují ještě čtyři velkoformátové snímky zachycující peruánskou krajinu. Největší pozornost je věnována srovnání míst zachycených na historických fotografiích pánů Hanzelky, Zikmunda a Ingriše, se snímky stejných míst ze současnosti (pořízených v letech 2003 – 2005). Část těchto fotografií poskytla důležité informace pro probíhající vědecký výzkum, část je zajímavým svědectvím o vývoji některých míst v okolí Cuzca a Huascaránu. Dále se výstava zaměřuje na probíhající výzkumy vědeckého týmu Přírodovědecké fakulty UK a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i. Sem patří unikátní, dlouhodobý monitoring sesuvů přímo v rámci inckého města Machu Picchu. Dále pak nebezpečné skalní laviny, které si v 60tých a 70tých letech vyžádaly tisíce lidských životů v okolí nejvyšší peruánské hory Huascaránu. Aktuálně odborníci řeší problematiku vzniku nebezpečných povodní z ledovcových jezer, které představují nebezpečí pro neustále se rozvíjející osídlení horských údolí. Na tiskové konferenci odborníci představí nejen výsledky současných výzkumů, ale také dlouholetou vědeckou spolupráci Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd s peruánskými odborníky v oblasti Huascaránu a Machu Picchu. Pro geografy se významným zdrojem informací staly právě historické fotografie z archívu cestovatelů Jiřího Hanzelky, Miroslava Zikmunda a Eduarda Ingriše. Bohatý archivní materiál uchovávaný v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně byl použit především k posouzení historického a současného poškození inckých chrámů ve městě Machu Picchu. Popudem k uspořádání výstavy bylo 90. výročí zahájení diplomatických styků mezi Peru a ČR. Další informace ohledně náplně prací našeho týmu v Peru můžete najít na stránkách http://www.sesuvy.cz/?lang=CZE&link=VyzkumHuascaran