Výstava fotografií fotografické soutěže „Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli“ 2011

RNDr. Petr Novotný, 4. 5. 2011, projev k hostům vernisáže
Vážení autoři, vážení hosté, dámy a pánové!
Tak už je to 12 let, co jsme v rámci Klubu H + Z, občanského sdružení pro využití odkazu Inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, vyhlásili první ročník fotografické soutěže „Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli“, a 10 let uplynulo od vernisáže I. výstavy oceněných fotografických prací tady v prostorech Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. I když 12 let není tak dlouhá doba, každý z těchto šesti ročníků bienále byl jiný a bylo možno na jednotlivých ročnících sledovat, jak se rychle vyvíjí fotografická technika od analogického zpracování obrazu k současnému digitálnímu pojetí fotografie.
Jestliže pátý ročník měl jednu zvláštnost na rozdíl od předchozích let, a to v půldenním workshopu pro mladé tvůrce, kdy jsme je pozvali i s jejich pracemi do Muzea jihovýchodní Moravy a konzultovali nad jejich fotografiemi, v letošním ročníku, od května do září 2010, jsme ve spolupráci s Muzeem připravili nejen pro příznivce klasické fotografie myslím unikátní výstavu fotografické techniky pod názvem „Nevstupovat! Vyvoláváme!“. Ve výběru exponátu, kdy jsme hlavně čerpali z vlastních zdrojů a sbírek, jsme se zaměřili na vývoj fotografických přístrojů a zpracování fotografického obrazu až do doby nástupu digitální technologie.
Součástí výstavy byla i činná fotografická komora „v kuchyni“, tak jak jsme ji řada z nás ještě používali, s možností si zde vytvořit vlastní fotogram. Pro celou řadu návštěvníku, zejména těch mladších, bylo sledování vzniku fotografického obrazu ve vývojce obestřeno téměř kouzlem.
Porota, která letos hodnotila dodané fotografie, nebyla sedmičlenná, tak jako v minulých letech, ale pětičlenná a složena téměř ze stejných a osvědčených porotců jako v minulých letech.
V abecedním pořadí: Vladimír Krčma, vedoucí pracovník Fy Fotografia Zlín, s.r.o., RNDr. Petr Novotný, předseda poroty, externí pedagog Ateliéru reklamní fotografie Ústavu reklamní fotografie a grafiky FMK UTB, člen Klubu H+Z, doc. MgA. Jaroslav Prokop, vedoucí pedagog Ateliéru reklamní fotografie Ústavu reklamní fotografie a grafiky FMK UTB, Jan Regál, fotograf a externí pedagog Ateliéru reklamní fotografie Ústavu reklamní fotografie a grafiky FMK UTB, PhDr. Antonín Sobek, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Zlín, místopředseda Klubu H+Z.
Oproti jiným letům jsme letos postrádali: Prof. Pavla Diase, pedagoga Ateliéru reklamní fotografie Ústavu reklamní fotografie a grafiky FMK UTB a doc. Mgr. Juraje Fandliho, kameramana a pedagoga Ateliéru audiovize Ústavu animace a audiovize FMK UTB, kteří díky svým pedagogickým povinnostem mimo Zlín, se letos práce poroty nemohli zúčastnit.
Čestným a mimořádným členem poroty je pan Ing. Miroslav Zikmund. Ten se letos omluvil z důvodů práce na vydání nového cestopisu.
Současně nesmím zapomenout na obětavé pracovnice Muzea jihovýchodní Moravy PhDr. Preiningerovou a Blanku Cekotovou, na kterých již celých dvanáct let leží veškerá tíha s evidencí přihlášek, s péčí o zaslané fotografie a současně péčí o nás porotce, kdy nám vše připravili tak, abychom během jednoho dne si mohli v klidu vše prohlédnout, posoudit a vybrat z předložených fotografií a seriálů ty, které jsme považovali za nejlepší.
Celkem bylo přijato 284 fotografií od 31 přihlášených účastníků, z toho od 14 juniorů. Oproti minulému ročníku to představuje mírný nárůst jak v počtu fotografií, tak i autorů. Hlavní cena byla, tak jako v minulých letech, v rukou zástupce firmy Fotografia Zlín, s.r.o., i když také letos tato volba byla prakticky jednoznačná u všech členů poroty.
No a to, co jsme považovali za nejlepší, budete mít možnost si prohlédnout a posoudit, do jaké míry se s námi v hodnocení shodujete či lišíte. Na co bychom chtěli, jako porotci, především upozornit, je malý, případně žádný podíl autorů na konečném zpracování fotografie. Tím, že se v současné době prakticky velká většina fotografií tiskne ve Fotolabech, autor již nemá možnost zasáhnout do kompozice obrazu. Staří mistři fotografie vždy učili, že stisknout spoušť je jen začátek, ale práce v laboratoři a pod zvětšovacím přístrojem, je to hlavní, co dělá fotografii dobrou, případně vynikající.
Pro nás, členy poroty, bylo milým překvapením, když jsme až dodatečně, po skončení hodnocení, přidělení cen a odtajnění autorů, zjistili, že někteří účastníci minulého kola, kteří zůstali za pomyslnými vítěznými stupni pouze s Čestným uznáním, letos úspěšně zabojovali.
Soutěž jsme již při vzniku v roce 1999 koncipovali jako bienále a dva roky uběhnou jako voda. Stalo se již tradicí, že při předávání cen vyhlašujeme nový ročník soutěže. Tradici neporušíme a hned také vyhlásíme šestý ročník fotografické soutěže „Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli“ 2013.
– přihlášky začneme distribuovat začátkem roku 2012,
– vaše práce začneme sbírat s největší pravděpodobností od října až do prosince 2012,
– porota je bude hodnotit v dubnu 2013,
– na vyhlášení výsledků vás všechny již dnes si dovolím pozvat v květnu 2013,
– ale fotografovat a připravovat své nové fotografie již můžete od zítřejšího dne.
A k tomu dovolte, abych Vám jménem všech těch, kteří bienále fotografické soutěže připravují, popřál, tak jako v minulých ročnících, „dobré světlo!“