Vysoká búda

Na výroční členské schůzi Klubu H+Z představil autor pan Josef Holcman a následně byla
prezentována i ve sdělovacích prostředcích speciální příležitostná publikace „Vysoká búda“, která
byla vydána přáteli a členy Klubu H+Z jako dárek ke 100. výročí narození ing. Miroslava Zikmunda.

Tento tisk byl vydán v limitované sérii pouhých 100 ks a to pro speciální účely. Pokud má někdo
z členů klubu i široké veřejnosti zájem o tento unikátní tisk, může si ho objednat přímo
u paní Blanky Cekotové: blanka.cekotova@muzeum-zlin.cz, v termínu do 12. dubna 2019.

Následně v návaznosti na projevený zájem, bude zajištěn dotisk publikace, která bude dodána
zájemcům na základě jejich objednávky za cenu 150,- Kč. Dotisk bude zajištěn pouze v případě, že
zájem bude minimálně v počtu cca 100 ks, aby byly pokryty výrobní náklady dotisku.