Výročí úmrtí Miroslava Zikmunda

1.12. 2022 uplynul rok od úmrtí ing. Miroslava Zikmunda, čestného člena Klubu H+Z Zlín

Foto z výroční členské schůze 14.2. 2020, kdy jsme společně oslavili jeho 101. narozeniny.