Rozhovor s Janem Žižkou

Jan Žižka a Money Club

Ing. Mgr. Jan Žižka v otázkách a odpovědích

Rozmlouval: Otto Horský, člen Klubu H + Z, 8 února 2018

Jan Žižka řadu let působil v diplomatických službách. Procestoval desítky zemí po celém světě a své zážitky popsal v několika knihách. „V každé zemi se hlavně snažím vnímat tamní kulturu, jejich vidění světa. To mne obohacuje. Cestování je pro mne něco jako droga,“ říká cestovatel a spisovatel, výkonný tajemník Spolku Money Club, člen Klubu H+Z,  Jan Žižka.

Jako československý diplomat jste procestoval mnoho zemí. Kdy jste začal cestovat také soukromě?

V roce 2002 jsme založili s manželkou Evou a s přáteli Občanské sdružení Money Club a o rok později rozběhli cestovatelskou sekci tohoto Klubu. Do dnešního dne jsme zrealizovali 20 superexpedicí po celém světě. Ta zatím poslední, dvacátá, byla směrována do Indonésie.  

Které země jste společně navštívili a které místo ve vás zanechalo největší dojem?

Procestovali jsme všechny kontinenty. Z těch největších expedic to byly například Svatý Petrohrad a okolí, Jihoafrická republika – Zimbabwe – Viktoriiny vodopády, Čína a Hong-Kong, Austrálie a Nový Zéland, Peru – Bolivie – Brazílie, Indie – Nepál, Svatá Země – Jordánská Petra, Cuba, Japonsko, Jižní Korea, Velký Západ USA, Indočína – Vietnam – Laos – Kambodža, Kanada, Austrálie, Nový Zeland, Singapur a Indonésie. Z každého místa si člověk přiveze spoustu silných dojmů. Kdybych ale měl jmenovat jedno místo, které mě nejvíce uchvátilo, pak by to byl Krugerův národní park v Jihoafrické republice. Zřejmě proto, že jsem ze Šumavy a že mám proto ohromně rád přírodu a zvířata.  

Dvacátá expedice v roce 2017 byla již poslední, anebo načnete třetí desítku?

Rozhodně budeme nejen ve všech aktivitách, ale i v cestování pokračovat. Na světě je stále ještě mnoho zajímavých a významných míst a zemí, kde jsme ještě nebyli a kam bychom se ohromně rádi podívali. Již máme v plánu tento rok navštívit Perskou říši/Irán, kam jsme se chtěli již dávno podívat, ale  až do letošního roku to z řady různých důvodů nevyšlo. Budeme však také věnovat podstatně větší pozornost cestám po Evropě a také cestám po České republice. Pro některé naše cestovatelky a cestovatele jsou superexpedice do Asie, Ameriky a Afriky již příliš náročné.  Proto budeme takto kombinovat.  

Jaký charakter mají vaše superexedice? Můžete nám to trochu přiblížit?

Jsou to typické poznávací cesty. Itineráři každé cesty věnujeme velkou pozornost. Některé z nich  jsme připravovali déle než rok. Z celé řady důvodů, ať již z pracovního vytížení či důvodů osobních, nemohou naše cesty být delší než tři neděle. Samozřejmě, včetně přeletů a všech přesunů, kterých ve většině případů není málo. Každý itinerář je rozpracován skutečně velmi podrobně. Bez jakékoliv nadsázky mohu říci, že nikde neztrácíme ani minutu. Naopak, každá minuta je efektivně využívána pro skutečně aktivní poznávání. Naším cílem je vidět toho během limitované doby naší návštěvy v té které zemi co nejvíce a hlavně, udělat si co nejobjektivnější představu o dané zemi a lidech. Na druhé straně však nejsou naše superexpedice postaveny tak, že by účastníkům hrozil infarkt.  Cesty jsou postaveny tím způsobem, že je zvládnou jak ti mladší, tak ti starší. Naší nejmladší účastnici bylo 12 let a nejstaršímu účastníkovi přes osmdesát.  

A daří se vám program cesty dodržovat? Existují přece často problémy s dopravou, ubytováním…

Daří! Díky naší náročné organizační přípravě a díky cestovní kanceláři „CK ESO travel“, se kterou úzce spolupracujeme. Pro nás je naprostou samozřejmostí, že při příletu kamkoliv na nás již čeká autobus a my okamžitě vyrážíme „do akce“. Zastáváme shodný názor, že je naprosto neefektivní letět kupř. do Brazílie, nebo Austrálie a zde trávit hodiny na pláži. To je z našeho cestovatelského hlediska přehnaný luxus. Proto jsme věnovali velkou pozornost výběru cestovní kanceláře, která nám již po dlouhá léta tyto služby zajišťuje bezchybně a na nejvyšší technické a odborné úrovni.

Čemu při vašich superexpedicích věnujete hlavní pozornost, když říkáte, že vynecháváte pláže či jiná odpočinková místa?

My se samozřejmě na takováto místa také podíváme, avšak neztrácíme zde zbytečně čas. Náš zájem je výrazně kombinovaný. Zajímá nás historie i současnost, památníky historie, stará i moderní architektura, přírodní krásy a zajímáme se rovněž o to, jakou roli hraje daná země v mezinárodně politickém, ekonomickém a případně též vojensko-strategickém rámci. A zajímá nás též, v jakém seskupení států se daná země nachází. Jako příklad mohu uvést, že jsme navštívili všechny země známého seskupení BRICS, tedy Brazílie, Ruská Federace, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Velký zájem u nás vzbudila i Latinská Amerika svými kulturně historickými památkami. Dá se  ale říci, že návštěva každé země byla pro naše členy klubu významným přínosem, který přispěl k jejich globálnímu pohledu na současný svět.

Své zážitky z cest popisujete v knihách. Kolik knih jste již vydal?

Moje první knížka z roku 2011nese název „Za sedmi novodobými divy světa“. Díky mojí první knížce jsem měl možnost seznámit se s naším fantastickým cestovatelem Miroslavem Zikmundem a stát se členem, spolu s Evou Žižkovou, mojí celoživotní partnerkou a spolupracovnicí, prestižního „Klubu H + Z“. Velice si toho vážím, protože Miroslav Zikmund je mým dlouholetým úžasným vzorem. Následovaly knihy“Money Club a vybrané epizody z nedávné historie České spořitelny“(2012), Amnestii jsem nepřijala – Eva Žižková –životní příběhy“ , (2013), Cesty za poznáním a po 13 letech spravedlnost pro Evu Žižkovou“ (2015.,

V minulém roce již vyšla moje pátá knížka s názvem „Podíl USA na vzniku sovětské supervelmoci – Česká republika a svět ve 20. a 21. století“.  V této mé zatím poslední  knize popisuji v samostatné kapitole i naši návštěvu trvalé výstavy  fotografií Otto Horského v zámku Letovice, nad níž převzala záštitu peruánská velvyslankyně, paní Liliana de Olarte de Torres Muga. Výstava se skládá ze dvou klíčových částí. První se věnuje diplomatickému působení Otto Horského v Peru v letech 1974-1976, kdy v Limě založil a vedl technickou kancelář, která nabízela poradenskou činnost a služby a byla v podstatě garantem rozvoje vědecko-technické spolupráce mezi Peru a Československem. Druhá část výstavy se týká z větší části jeho účasti na vědecké expedici na jezero Titicaca v roce 2004. Výsledky jeho studia jezera pak zhodnotil nejen na této výstavě, ale i v knize „ Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?“, vydané v roce 2014 v exklusivním celobareném vydání na křídovém papíře. V Letovicích jsem si uvědomil, že nejen jeho výstava je oslavou jeho padesátileté spolupráce s Peru, ale že stejnou dobu trvá i naše opravdové přátelství.

Můžete nám povědět něco o tom,  co je Money Club?

Občanské sdružení Money Club České spořitelny bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR  dne 18.dubna 2002. Money Club představoval  univerzální privátní bankovní klub. Mezi jeho členkami a členy však najdete nejen kolegyně a kolegy z bankovní a finanční sféry, ale i ze sfér dalších. Pracovníky státní správy, soukromé podnikatele i velkopodnikatele, umělce, vysokoškolské pedagogy, lékaře, a pod. Hlavním krédem Klubu, který se v roce 2014 přenmenoval na Spolek Money Club, je boj za skutečnou  kultivaci české společnosti v její podnikatelské i nepodnikatelské sféře. K její kultivaci  se znovu a znovu vracíme, a to při všech našich klíčových akcích a zásadních aktivitách, které jsou vždy výrazně vzdělávacího charakteru.  I to je konec konců velice důležitá  součást procesu kultivace. Kultivovaná společnost potřebuje nesporně opravdové vzdělance, nikoliv absolventy různých rychlokurzů, kterým jde v podstatě pouze o získání dokladu o vzdělání. V rámci univerzální sekce Klubu si mezi sebe  zveme skutečně povolané odborníky. Vystupovali a vystupují u nás k těm nejaktuálnějším tématům členové vlád, i té současné, členové parlamentu, guvernér a viceguvernéři České národní banky, Prezident České bankovní asociace, členové NERV, významní universitní profesoři, politologové, představitelé významných šlechtických rodů, ale také špičkoví odborníci ze zahraničí.

Členky dámské sekce Klubu navštěvují mimořádně zajímavá místa, kde se od  nejvyšších představitelů institucí, které zde sídlí, dozvídají spousty nesmírně zajímavých a běžně ne příliš známých věcí. Takto dámy navštívily opakovaně Pražský hrad, Senát Parlamentu České republiky, Staroměstskou  radnici a Rezidenci primátora Prahy, Zámek Nelahozeves, Zámek Mělník, Filmové ateliéry Barrandov, Židovskou obec v Praze, IKEM, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, Vilu Gröbovka, Černínský palác, Dominikánský klášter v Praze, Strahovský klášter, Nemocnici Na Františku a řadu dalších fantastických míst. A vždy odcházely plny úžasných dojmů a s hlavou naplněnou nejrůznějšími novými cennými informacemi a pozantky. Podstatná skupina členek a členů Money Clubu považuje cestování za výbornou investici. A právě z jejich iniciativy se v roce 2003 zrodila cestovatelská sekce Klubu. Tito investoři do cestování jsou však zároveň mimořádně nároční. Realizované superexpedice sice chápou i jako příjemnou dovolenou, avšak především chtějí hodně vidět a ještě více se dozvědět. Jsou vedeni snahou získat bezprostřední informace a poznatky a udělat si co nejobjektivnější představu o navštívené zemi, respektive teritoriu.  

Všechny cesty jsou proto velice pečlivě vybírány a stejně tak pečlivě také připravovány.  Jsou to ryze poznávací cesty. Každá je opakovaně konzultována s řadou skutečných odborníků. S lidmi, kteří v dané zemi nebo teritoriu žijí, nebo dlouhodobě žili. V řadě zemí absolvujeme, kromě samotného základního velice bohatého programu, velmi zajímavá setkání a besedy s našimi velvyslanci či experty a navštěvujeme naprosto  neobvyklá místa. To jsou takové superexpediční bonusy navíc. Více se o superexpedicích dočtete v samotných knihách Jana Žižky a Evy Žižkové, které se vždy zabývají nejen aktuálním problémům dneška u nás a ve světě, ale samozřejmě i vlastním cestovatelským zážitkům a přínosným poznatkům o navštívených zemích.

Děkuji Vám za věnovaný čas. Pevně věřím, že náš rozhovor bude přínosem i pro všechny členy Klubu H + Z, neboť v činnosti a aktivitách obou klubů shledávám řadu paralel. Jedna z nich je např. kultivace české společnosti, o niž se oba kluby snaží.

Seznam superexpedicí Money Clubu

2003 – 2017

 1. SuperExpedice Sv. Petrohrad Money Club 2003, (6.července – 12.července 2003)
 1. SuperExpedice Moskva Money Club 2004, ( 29.května – 4.června 2004)
 1. SuperExpedice Jihoafrická republika – Zimbabwe – Viktoriiny vodopády Money Club 2004, (14.listopadu – 24.listopadu 2004)
 1. SuperExpedice Čína Money Club 2005, (21.října – 31.října 2005)
 1. SuperExpedice Singapore – Austrálie – Nový Zéland Money Club 2006, (1.listopadu – 20.listopadu 2006
 1. SuperExpedice Kyjev Money Club 2007, (26.května  – 30.května 2007)
 2. SuperExpedice Peru – Bolivie – Brazilie Money Club 2007 (7.listopadu – 20.listopadu 2007)
 3. SuperExpedice Vatikán – Řím Money Club 2008, (5.června – 8.června 2008)
 1. SuperExpedice Indie – Nepál Money Club 2008, (24.října – 9.listopadu 2008)
 1. SuperExpedice Svatá Země + Jordánská Petra Money Club 2009, (30.dubna – 10.května 2009)
 1. SuperExpedice Kuba Money Club 2009, (5.listopadu – 16.listopadu 2009)
 1. SuperExpedice Japonsko + Jižní Korea Money Club 2010, (21.září – 4.října 2010)

13.SuperExpedice Velký Západ USA Money Club 2011,  (15.října – 30.října 2011)

 1. SuperExpedice – Maurové v Evropě – Španělsko – Malaga – Granada s Alhambrou – Córdoba – Sevilla – Cádiz – Gibraltar – Ronda – Money Club – 24. – 29.května 2012
 2. SuperExpedice Indočína – Vietnam – Laos – Kambodža – Money Club – 9. – 26.listopadu 2012
 3. SuperExpedice – Canada – Money Club – 3. – 20.září  2013
 4. SuperExpedice – Zámky na Loiře + Paříž  – Money Club – 7. – 13.května 2014
 5. SuperExpedice – Argentina – Patagonie – Ohňová země – Ushuaia – Mendoza – Vodopády Iguacu – Money Club – 6. – 25.března 2015
 6. SuperExpedice – Skandinávie – Norsko – Money Club – 27.května – 3.června 2016
 7. Jubilejní SuperExpedice – Indonézie – Money Club – 18.září – 3.října 2017

Plánovaná superexpedice na rok 2018:

21.SuperExpedice – Perská říše / Írán – Money Club – září – říjen 2018