PhDr. Zdeněk Dostál

Dne 13. srpna 2018 navždy opustil naše řady další člen Klubu H+Z – pan PhDr. Zdeněk Dostál.

Patřil k zakládajícím členům a jako primátor města Zlína se významně zasloužil jak o činnost Klubu, tak i Archivu H+Z. Díky jeho iniciativě byly pro uložení sbírek inženýrů Hanzelky a Zikmunda bezplatně muzeu zapůjčeny prostory ve Lhotce u Tečovic, které sloužily více než 20 let.

Jeho vlídnost, noblesa a ochota vyslechnout, poradit a podat pomocnou ruku zůstane ve vzpomínkách všech, kteří se s panem Dostálem setkali pracovně či přátelsky.