Odhalení pamětní desky Hanzelkovy vily

Sagnerová Romana, Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín, www.stacionar.cz, rehabilitacnistac@tiscali.cz

Srdečně zveme na slavnostní odhalení pamětní desky Hanzelkovy vily. Dům postavil známý český cestovatel Ing. Jiří Hanzelka. V roce 1958 jej daroval městu Zlínu, aby sloužil dětem. Odhalení desky se uskuteční v pátek 27.6.2014 ve 14.30 hodin u Hanzelkovy vily za přítomnosti zástupců statutárního města Zlín, Ing. Miroslava Zikmunda, členů Klubu H+Z, autora desky a dalších vzácných hostů.

Slavnostní odhalení je součástí zahradní slavnosti, kterou každoročně stacionář organizuje společně s o. s. Šance pro život na závěr školního roku.