Od bipolárního k multipolárnímu světu

Slovo o knize Jana Žižky: Od bipolárního k multipolárnímu světu

Malé a velké záležitosti v hranicích České republiky a okolního světa

Ing. Otto Horský, CSc

Člen Klubu H+Z

Dne 19 července 2018 se uskutečnila pod záštitou Klubu H+Z v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně  přednáška Ing. Mgr. Jana Žižky, člena Klubu H+Z „Od bipolárního ke světu multipolárnímu – dnešní pohled na USA, Ruskou Federaci a Čínu“.

Začátkem  své přednášky uvedl: „Zaměřuji se zde na USA, Ruskou Federaci a Čínskou lidovou republiku. Beru to však nejenom jako cestovatel, ale také jako politolog. Ostatně naši slavní cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka psali také nejenom jako cestovatelé, ale také jako výrazní politologové. A skutečně výborně.“

Svoji přednášku ve formátu PPT s řadou doplňujících připomínek jeho manželky Evy zhmotnil v knize „Od bipolárního k multipolárnímu světu“. Kniha doprovázená mnoha barevnými fotografiemi vyšla v květnu 2019. S radostí jsem přijal nabídku autora knihy, abych se vyslovil k tomuto závažnému tématu v úvodním slově, které zde následně uvádím.

Více povídání o knize zde: