Miroslav Zikmund – 102 let

Tisková zpráva z muzea:

Miroslav Zikmund – 102 let

Dne 14. února si inženýr Miroslav Zikmund připíše k svému neuvěřitelnému životu další rok a oslaví stejně neuvěřitelné sto druhé narozeniny. Před dvěma lety se bouřlivě slavila jeho stovka, letos jsou oslavy z řady důvodů umírněnější. V první řadě je to samozřejmě dáno hrozbou Covidu a souvisejícími opatřeními, ale je tu také obvyklá skromnost oslavence, který svá výročí připomíná jen nerad a obvykle je odbývá konstatováním, že všechno, co mohl, už řekl.

Důležitější mu připadá připomenutí nedožitých stých narozenin Jiřího Hanzelky, jeho druha na legendárních cestách světem ve 40. – 60. letech minulého století. „Jsem rád, že si na něj vzpomněli i ve zlínském muzeu,“ říká, „kde pro něj připravili i výstavu.“

Výstava s názvem „Jiří Hanzelka 100 let – pocta cestovateli“ je instalována ve výstavních prostorách MJVM Zlín a kromě ukázek ze života a díla Jiřího Hanzelky obsahuje také fotografie Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy z jejich cesty po stopách HZ v Asii z roku  2018 a také informace o přípravě Expedice Z101. Ta bude hledat místa v Africe a Jižní Americe, jež v letech 1947 až 1950 navštívili inženýři Hanzelka a Zikmund.

Do pomyslného zástupu gratulantů se připojila řada osobností veřejného a kulturního světa nejen ze Zlína a České republiky, a také pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v čele s ředitelem Pavlem Hrubcem: „Pan inženýr Zikmund je osobnost, kterou u nás všichni bez rozdílu chováme v úctě až nábožné, které si vážíme a kterou máme prostě rádi. Moc bychom si přáli, abychom mu mohli poblahopřát jako v jiných letech, ale letos to prostě nebude možné. Snad ho potěšíme aspoň všemi projekty, které připravujeme nejen pro letošní rok na různých místech republiky i světa díky bohatému archívu H+Z, jenž muzeum spravuje.“

Miroslav Zikmund se stále zajímá o dění kolem sebe a především „v jeho oboru“. Velmi bedlivě sleduje aktuální dění kolem nově vznikající Nadace Zikmundova vila, která sídlí na adrese, na níž on sám ve Zlíně prožil více než půl století. Těší ho sledovat i cesty mladých cestovatelů, pro něž se stali s Jiřím Hanzelkou vzorem – je to potvrzení, že předání archivu cestovatelů a jeho zpřístupnění veřejnosti jejich dílo nejen uchová, ale slouží jako zdroj informací a inspirace a je dále rozvíjeno.

Fotografie: archív Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (s kamerou – Peru, 1949; s Tatrou – Káhira, 1947; oslavy 101. narozenin na schůzi Klubu H+Z 14. 2. 2020)

 

ing. Silvie Lečíková

vedoucí obchodního oddělení

PhDr. Magdalena Preiningerová

Archív H+Z