Jiří Novotný

Jiří Novotný, 1. 7. 1936 – 7. 7. 2018

s velkou lítostí jsme četli zprávu o tom, že v sobotu 7. července 2018 nás po dlouhé a těžké nemoci navždy opustil zakládající člen Klubu H+Z a dlouholetý člen výboru Klubu, filmový historik a jeden ze zakladatelů filmové školy ve Zlíně pan Jiří Novotný.

S Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně pan Jiří dlouhodobě spolupracoval a jako přední český odborník na historii zlínského filmu se podílel na realizaci filmové expozice ve zlínském zámku.

Archivu H+Z poskytoval odborné rady ohledně filmotéky cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, osobně převáděl filmy na videokazety a také se aktivně podílel na zpracování, evidenci a inventarizaci fotoarchivu H+Z.

Jako člen výboru Klubu H+Z byl nejen jeho úctyhodným reprezentantem, ale také aktivním členem od jeho založení do současnosti. Vstřícností, laskavostí, tolerancí a ochotou vždy a za všech okolností podat pomocnou ruku bez ohledu na vlastní pohodlí si získal respekt a lásku všech, kteří měli to štěstí se s ním setkat.

Budeme na něj vždy vzpomínat s úctou a vděčností.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Klub H+Z Zlín