Jak klubisté pracují v roce 2008

100 let od narození Stanislava Škuliny
Členové Klubu H+Z chtějí široké veřejnosti připomenout 100. výročí narození cestovatele Stanislava Škuliny. K vydání je připravena brožura Šestkrát v Africe o životě a díle Stanislava Škuliny. Jeho cestovatelský odkaz je u české veřejnosti už téměř pozapomenut, protože Škulina nevydával cestopisy, ale soustředil se na pořádání odborných i populárních přednášek. V říjnu 2008 přijede na týdenní návštěvu paní Helena Šťastná-Bübelová, účastnice poslední Škulinovy výpravy. Klub H+Z připravuje program jejího pobytu (přednášky, výstavy) a shromažďuje finanční prostředky. Pokud můžete tuto akci podpořit, prosím, kontaktujte nás.

Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli
Zájem o poznávání světa mapuje i motivuje fotosoutěž Klubu H+Z a Muzea jihovýchodní Moravy s názvem Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli. Hned o první ročník soutěže v roce 2001 projevilo zájem sto sedm autorů, kteří zahrnuli porotu celkem 553 fotografiemi. Z došlých snímků vybírá ty nejlepší odborná porota složená z profesionálních fotografů a pedagogů fotografie. Vítězné fotografie vystavuje Muzeum jihovýchodní Moravy. O vyhlášení nového ročníku soutěže se fotoamatéři dozví včas zde.

Další úryvky z cestovního deníku H+Z
Text se připravuje