Dopis adresovaný vydavatelství Lidových novin

PhDr. Ivan Plánka, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy a PhDr. Karel Pavlištík CSc., předseda Klubu H+Z, 30. března 2009
Vydavatelství Lidových novin, Lidové noviny a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5

Vážené vydavatelství Lidových novin,
od roku 1994 převzalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně osobní fond (archiv) cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Takto vytvořený fond H+Z obsahuje písemné materiály, trojrozměrné předměty, filmy a podstatnou část z tohoto úctyhodného množství materiálu tvoří fotoarchiv H+Z. Obsahuje cca 120 000 ks černobílých a barevných negativů a diapozitivů. Pro odborné archivní zpracování a následné zpřístupnění těchto materiálů veřejnosti bylo v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně vytvořeno nové pracoviště – Archiv H+Z. Ředitelství muzea a výbor občanského sdružení pro využití odkazu inženýrů Hanzelky a Zikmunda Klub H+Z Zlín, které s Muzeem jihovýchodní Moravy úzce spolupracuje, upozorňuje na tuto skutečnost vzhledem k tomu, že některé texty publikované v deníku Lidové noviny přístup k hodnocení díla H+Z v historickém kontextu postrádají. Obě instituce jsou proto připraveny poskytnout zájemcům o studium zmíněných materiálů potřebné podmínky. Věříme, že zveřejníte tuto informaci v deníku, který vydáváte.