Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli

Fotoamatéři i fotoprofesionálové-cestovatelé, pozor! Muzeum jihovýchodní Moravy vyhlásilo V. ročník fotografické soutěže „Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli“. Do 30. 12. 2008 mohou na adresu muzea zasílat své fotoúlovky junioři do 17 let (I. katagorie) a všichni ostatní (II. kategorie). Všechny práce musejí být označené místem a datem vzniku snímku a údaji o autorovi. Fotografie je nutné přihlásit na jednotném formuláři, který je ke stažení na stránkách Muzea jihovýchodní Moravy.

V tomto roce se utkají fotografové v tématech:

· člověk a země,
· člověk, jeho život a činnost,
· krajina,
· architektura země,
· příroda, fauna i flóra,
· folklór, lidové tradice a zvyky,
· žánrové snímky.

Závazná forma jednotlivého soutěžního snímku: maximálně od jednoho autora 10 fotografií, černobílá fotografie formátu 24 x 30 a 30 x 40 cm, barevná fotografie formátu 20 x 30 cm.
Závazná forma soutěžního fotoseriálu: maximálně od jednoho autora 3 seriály (4 až 7 na sebe scénicky nebo dějově navazujících fotografií), černobílá fotografie formátu 24 x 30 a 30 x 40 cm, barevná fotografie formátu 20 x 30 cm.
Závazná forma jednotlivé digitální fotografie – maximálně od jednoho autora 10 digitálních fotografií, na fotografickém papíru, ve fotokvalitě, rozměr 20 x 30 cm.
Závazná forma seriálu digitálních fotografií – maximálně od jednoho autora 3 seriály, (4 až 7 na sebe scénicky nebo dějově navazujících digitálních fotografií), na fotografickém papíru, ve fotokvalitě, rozměr 20 x 30 cm.
Odborná porota může udělit samostatně ve skupině dětí a dospělých první až třetí cenu a čestné uznání.
Hlavní cenu udělí porota bez rozdílu kategorie. Hlavní cenu věnuje sponzor soutěže Fotografia Zlín, s.r.o.
Udělené ceny budou dotovány věcnými odměnami.
Výstavu oceněných a vybraných prací si zájemci mohou prohlédnout ve výstavních prostorách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v dubnu 2009. V rámci výstavy budou také slavnostně odbornou porotou vyhlášeny výsledky.