CENTRO CUBA

Přečerpávací vodní elektrárna na řece Caracusey v centrální části Kuby

Otto Horský – Člen Klubu H+Z

Uplynulo třicet roků od předání našeho  projektu a závěrečné zprávy pro výstavbu přečerpávací vodní elektrárny v pohoří Escambray na Kubě. Pro představu, svým rozsahem a dá se říci i způsobem provedení tohoto gigantického hydroenergetického díla, se jedná o obdobu naší PVE Dlouhé stráně.

Významnou devizou, která předurčila Československo k realizaci tohoto projektu a následně i k výstavbě a dodávkám technologie, byla zejména skutečnost, že jsme byli v rámci tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)  jediní, kteří měli se stavbami tohoto typu zkušenosti. Přečerpávací hydroelektrárna Dalešice na řece Jihlavě a Černý Váh na Slovensku již byly v provozu, Dlouhé stráně v Jeseníkách se nacházely ve stadiu výstavby a připravovala se  PVE Křivoklát.

Celý článek k přečtení zde.

Kniha Osm roků na Kubě k přečtení zde.