Antonín Bajaja

Dne 16. prosince 2022 nás po dlouhé těžké nemoci opustil vynikající zlínský spisovatel Antonín Bajaja.

Jeho literární dílo získalo mnohá ocenění, ale především zájem mnoha čtenářů.

Jako osobní vzpomínku na přítele Antonína Bajaju napsal spisovatel, člen Kubu H+Z a podporovatel muzea Josef Holcman toto:

Dřevnický kavalír

Antonína Bajaju jsem potkal – vlastně už nevím přesně kdy, někdy začátkem osmdesátých let. Co vím ale přesně, je skutečnost, že ovlivnil můj život. První, co člověka zaujme při podání ruky s ním, je pohádka o princi Bajajovi, jehož kůň mluví a rozumí lidské řeči. Bajaja na oplátku vždy rozuměl řeči zvířat, což je základní předpoklad k tomu, aby člověk rozuměl řeči lidí (kdo má rád zvířata, má rád i lidi). Zaujal mě pevnými názory a postoji, ale i schopností vtipně a trefně glosovat současnost; zaujal mě schopností básnicky chápat a popisovat zdánlivě banální svět kolem nás. Zaujal mě láskou ke Zlínu a k Valašsku. Učil mě, o deset let mladšího, psát – už jenom tím, jak vyprávěl. Věnoval mně při prvním setkání svoji prvotinu Mluviti stříbro a já jsem viděl, že to není tuctový spisovatel, protože píše s respektem k tomu, v čem byl vychován svými rodiči i prarodiči; protože píše o hrdosti Zlíňáka, který ví, že moderní Zlín byl postaven na vizionářství Tomáše Bati i na jiskřivosti Moravských Slováků, rozšafnosti Hanáků a houževnatosti Valachů. Právě u nich, v zemědělském družstvu v Želechovicích mohl po ukončení studií – jak se sám vyjádřil – poplácat život po zadku. Jeho pracovní náplní byla výživa zvířat, a nemusíme si pod tím pojmem představovat jen obilí nebo zemáky; on dokázal, že ví, co je to výživa duchovní, a to jak pro zvířata, tak pro lidi, protože při psaní nemyslel na sebe, ale na rodnou půdu a lidi, kteří ji s pomocí zvířat obdělávali.

S pracovníky muzea i členy Klubu H+Z j pojily Antonína Bajaju rodinné svazky a osobní přátelství. Byl pravidelným návštěvníkem a často i přímým účastníkem muzejních a klubových akcí. Budeme na něj rádi vzpomínat.

Čest jeho památce.

Popis foto: 2019, autorské čtení z knihy J. Holcmana “Karel chodí po zemi“