(AB)NORMALIZACE – Jindřich Štreit

Muzeum jihovýchodní Moravy, 16. září – 14. listopadu 2010, zámek Zlín, spojovací chodba, výstava fotografií z let 1969 – 1989
Výstava fotografií významného českého fotografa, člena Klubu H+Z, profesora Jindřicha Štreita, z let sedmdesátých a osmdesátých 20. století je dokumentem doby, pro kterou se vžilo pojmenování „husákovská normalizace“. Doba zasáhla do dějin českého národa dusivou a šedou atmosférou s absurditou sobě vlastní. Tyto nezveřejněné fotografie jsou sugestivním dokladem oné abnormálnosti a zrůdnosti. Štreit je fotografem okamžiku, zachycuje výjevy – schůzování, manifestace oslavující budování socialismu, brigády a akce „Z“ – tak typické pro danou dobu, ale i samotný život nejen na venkově, ale i ve městech. Štreit ve svém cyklu fotografií ukázal schopnost naslouchat, pozorovat, sdílet a pak zobrazit živou skutečnost.