Slavnostní schůze k 20. Výročí založení Klubu H+Z

Slavnostní schůze k 20. Výročí založení Klubu H+Z se vydařila.

Kromě členů Klubu se schůze zúčastnili i vzácní hosté z Ministerstva kultury ČR, hejtman zlínského kraje, zástupci magistrátu a firem, které činnost Klubu podporují.

Slavnostní ráz večera podtrhla účast čestného předsedy Klubu pana Miroslava Zikmunda.

Podle zaslaného programu čekalo na účastníky schůze hned trojí překvapení – nové klubové odznaky spolu s pamětním listem, brožura mapující činnost Klubu v uplynulých dvaceti letech, jejímž autorem je dlouholetý předseda klubu pan PhDr. Karel Pavlištík a velký obrazový kalendář s 25 snímky H+Z na roky 2019 a 2020, v nichž uplyne 100 let od narození obou cestovatelů.

Pár fotek z akce: