Karel chodí po zemi

KAREL CHODÍ PO ZEMI

Autorské čtení o životě a dobách Karla Pavlištíka

Krajská knihovna F. Bartoše, 12. září 2019

1. Oficiální zahájení a přivítání účastníků (Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše a Pavel Hrubec, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy)

2. Veronika Jedličková a Markéta Pavlištíková

3. CM Kašava s primášem Petrem Králem (Vizovské)

4. Josef Holcman (čtení ze stran 5-7)

5. Mužský sbor Mužáci (Pime vínečko)

6. Antonín Bajaja (čtení ze strany 80)

7. Kašava (Klobucké)

8. Alois Holík (Doktor v Kašavě)

9. Mužáci (Za našima humny)

10. Rostislav Marek (čtení ze stran 210-212)

11. Kašava a Mužáci (Chvála Bohu, že jsem sa narodil)

12. Poděkování autora (Josef Holcman)

13. Poděkování účastníkům a rozloučení s ředitelkou knihovny Zdeňkou Friedlovou (P. Hrubec)